Våre fond

FORTE tilbyr fem ulike verdipapirfond innen aksjer og renter.

Våre tre aksjefond er FORTE Trønder, FORTE Norge og FORTE Global.

FORTE Obligasjon er vårt rentefond, og FORTE Strategisk er kombinasjonsfondet vårt. 

FORTE
Trønder
FORTE Trønder investerer primært i selskaper notert på Oslo Børs. Det søkes å ha et betydelig innslag av selskaper fra Trøndelag i porteføljen.
FORTE
Norge

FORTE Norge investerer primært i selskaper notert på Oslo Børs.

FORTE
Global
FORTE Global er et aktivt forvaltet aksjefond som søker å gi andelseierne en bred global aksjeeksponering.
FORTE
Obligasjon
Fondet kan investere i omsettelige rentebærende verdipapirer utstedt i norske kroner.
FORTE
Strategisk
Fondet skal gi andelseierne bred eksponering mot de globale aksje- og obligasjonsmarkedene.

Utviklingen i våre fond

Fond Kurs Hittil i år -1 år -3 år -5 år Kjøp
FORTE Norge 269,3393 5,14 % 5,62 % 5,77 % 6,50 % Kjøp
FORTE Trønder 327,6446 5,22 % 3,79 % 7,52 % 5,71 % Kjøp
FORTE Global 305,5584 20,05 % 14,55 % 13,64 % 12,14 % Kjøp
FORTE Strategisk A 117,5265 19,34 % 16,71 % - - Kjøp
FORTE Obligasjon 117,5460 5,71 % 7,12 % 3,34 % 3,61 % Kjøp
Sist oppdatert: 01.12.2023
Kostnadene i fondene består av et fast årlig forvaltningshonorar, og noen avgrensede variable kostnader som er gitt av lov, vedtekter eller prospekt for å bedre forvaltningen av fondet. Kostnadene er likt fordelt på alle andeler, og kan endre seg fra år til år.
Klikk her for å se de respektive fondenes kostnader.