Våre fond

Forte tilbyr seks ulike verdipapirfond innen aksjer og renter.

Målsetningen er å skape høy risikojustert avkastning for kundene gjennom en unik og fleksibel investeringsstil. Våre to rentefond er FORTE Obligasjon, FORTE Pengemarked og våre tre aksjefond er FORTE Trønder, FORTE Norge og FORTE Global. FORTE Strategisk er vårt kombinasjonsfond.

FORTE
Pengemarked
FORTE Pengemarked investerer hovedsakelig i norske bankobligasjoner med kort løpetid. Fondet er et godt alternativ for deg som vil ha et alternativ til plassering på bankkonto, med høyere rente og minimal risiko. 
FORTE
Obligasjon
FORTE Obligasjon plukker de mest lønnsomme obligasjoner utstedt av stater, kommuner, banker, finansinstitusjoner og lignende, og setter dem sammen i en portefølje som optimaliserer avkastningen i forhold til 3 års statsrente. Fondet har en moderat risikoprofil. 
FORTE
Strategisk A
FORTE Strategisk skal gi andelseierne bred eksponering mot de globale aksje- og obligasjons-markedene. Fondet søker å oppnå en risikojustert avkastning på linje med Statens pensjonsfond utland.
FORTE
Global
FORTE Global investerer i noen av de beste aksjefondene i verden. Fondene settes sammen i en unikt komponert portefølje, designet for å øke avkastningen og redusere risikoen. 
FORTE
Norge
FORTE Norge investerer hovedsakelig i modne og etablerte selskaper notert på Oslo Børs.
FORTE
Trønder
FORTE Trønder investerer hovedsakelig i selskaper og bedrifter med regional tilknytning til Trøndelag.

Utviklingen i våre fond

Fond Kurs Hittil i år -1 år -3 år -5 år Kjøp
FORTE Norge 296,4487 22,04 % 29,17 % 14,68 % 14,25 % Kjøp
FORTE Trønder 364,7241 29,63 % 37,71 % 13,68 % 11,41 % Kjøp
FORTE Global 275,4071 31,51 % 29,94 % 16,93 % 12,78 % Kjøp
FORTE Strategisk A 108,5211 - - - - Kjøp
FORTE Obligasjon 114,8385 2,26 % 2,65 % 3,55 % 3,80 % Kjøp
FORTE Pengemarked 99,0804 0,56 % 0,63 % 1,25 % 1,37 % Kjøp
Sist oppdatert: 03.12.2021
Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.