FORTE Global

FORTE Global er et aktivt forvaltet aksjefond som søker å gi andelseierne en
bred global aksjeeksponering, på tvers av regioner og sektorer innenfor
investeringsuniverset. Fondet investerer hovedsakelig i børshandlede fond
og enkeltaksjer. Basert på investeringsprosessen vil forvalter forsøke å
oppnå meravkastning gjennom å allokere mellom ulike regioner, sektorer og
enkeltaksjer.

Kjøp