FORTE Kreditt

FORTE Kreditt er et high-yield fond som investerer i selskapsobligasjoner i det nordiske markedet. Forvaltningen søker å oppnå den beste oppnåelige forventede riskikojusterte avkastningen i sitt marked. Fondet har en middels risikoprofil.