FORTE Trønder

FORTE Trønder investerer primært i selskaper notert på Oslo Børs. Fondet har som målsetting å skape meravkastning i forhold til referanseindeksen OSEFX. FORTE Trønder har en aktiv investeringstrategi, hovedsakelig basert på fundamental analyse, og kan avvike mye fra referanseindeksen. I porteføljesammensetningen søkes det å ha et betydelig innslag av selskaper som har høy verdiskapning i Trøndelag.

Kjøp