FORTE Trønder

FORTE Trønder investerer primært i selskaper notert på Oslo Børs.  FORTE Trønder er et aktivt
forvaltet fond. Det søkes å skape meravkastning over tid i FORTE Trønder, i forhold til referanseindeksen (det vi måler avkastning mot),
OSEFX.

Kjøp