FORTE Trønder

FORTE Trønder investerer primært i selskaper notert på Oslo Børs. Fondet vil i hovedsak
inneholde selskaper med historisk forankring, lokalisering, verdiskapning eller eierskap i MidtNorge-regionen. FORTE Trønder er et aktivt
forvaltet fond. Det søkes å skape meravkastning over tid i FORTE Trønder, i forhold til referanseindeksen (det vi måler avkastning mot),
OSEFX.

Kjøp