FORTE Trønder

FORTE Trønder investerer primært i selskaper notert på Oslo Børs. Det søkes å ha et betydelig innslag av selskaper fra Trøndelag i porteføljen

Kjøp