Spareavtaler / ASK

Hvordan oppretter jeg en spareavtale?

Dersom du har BankID eller VPS-konto og passord kan du opprette spareavtale ved å klikke her. Du vil bli bedt om å fylle ut og sende inn et skjema, som må sendes per post til Nets (tidligere kalt Bankenes Betalingssentral).

Du kan også skrive ut tegningblanketten som du finner i lenken under og sende ferdig utfylt blankett sammen med nødvendig dokumentasjon til oss.

Hva er fordelene med å opprette en spareavtale?

Spareavtaler passer for deg som har et langsiktig perspektiv på fondsinvesteringene dine. Ved å spre kjøpene over tid reduserer du risikoen for å tre inn i markedet på "feil" tidspunkt. Du kan velge å investere i ett eller flere FORTEfond. Etter at spareavtalen er opprettet, skjer trekkene automatisk, men du har selvsagt mulighet til å stoppe spareavtalen når du selv måtte ønske det. Du bestemmer også hvor ofte du skal investere.Fond Kurs Hittil i år -1 år -3 år -5 år Morningstar Kjøp
FORTE Norge 274,0684 12,82 % 63,39 % 13,48 % 19,44 %
FORTE Trønder 320,9626 14,08 % 76,87 % 10,08 % 15,26 %
FORTE Global 233,9440 11,71 % 33,45 % 9,39 % 9,69 %
FORTE Obligasjon 113,5181 1,08 % 9,35 % 3,51 % 4,28 %
FORTE Pengemarked 98,8604 0,34 % 1,64 % 1,41 % 1,63 %
Sist oppdatert: 13.04.2021

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

*Forte Kreditt har fått tillatelse til midlertidig å utsette verdiberegning og utbetalinger av innløsninger i fondet fra og med 16.03.20.Ønsker du å snakke med oss?