Alternativ tekst hovedbilde

Jon Steinar Eide

Portfolio Manager / Investeringssjef
Jon Steinar Eide er deleier i Forte Fondsforvaltning AS, faglig leder og forvalter av FORTE Obligasjon.
Eide er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og har gjennomført både Autorisert Finansanalytikerstudium (AFA) og Porteføljeforvaltningstudiet i regi av Norges Finansanalytikerforening og Norges Handelshøyskole. Tilsammen utgjør dette Norges eneste MBA i finans.

Gjennom 25 års erfaring fra ulike deler innen finans- og investeringsvirksomhet har Jon Steinar opparbeidet seg en solid bakgrunn innen verdipapirforvaltning. Han startet karrieren i Storebrand, og jobbet i lengre tid i Storebrand Kapitalforvaltning. De seneste13 årene har han blant annet hatt ansvaret for forvaltningen og investeringene i to av de største pensjonskassene i landet. Han har slått referanseindeksene for både aksjer og renter i de fleste av disse årene. Dette har han oppnådd ved å fokusere på fundamental verdibasert analyse, der man søker å finne rimelige aksjer, kombinert med teknisk analyse - som i større grad fanger opp konjunkturer og sykluser.