Alternativ tekst hovedbilde

Jon Steinar Eide

Portfolio Manager / Senior porteføljeforvalter renter
Jon Steinar Eide er senior porteføljeforvalter og er ansvarlig for rentefondet FORTE Obligasjon
Eide er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og har gjennomført både Autorisert Finansanalytikerstudium (AFA) og Porteføljeforvaltningstudiet i regi av Norges Finansanalytikerforening og Norges Handelshøyskole. Tilsammen utgjør dette Norges eneste MBA i finans.

Gjennom 25 års erfaring fra ulike deler innen finans- og investeringsvirksomhet har Jon Steinar opparbeidet seg en solid bakgrunn innen verdipapirforvaltning. Han startet karrieren i Storebrand, og jobbet i lengre tid i Storebrand Kapitalforvaltning. De seneste13 årene har han blant annet hatt ansvaret for forvaltningen og investeringene i to av de største pensjonskassene i landet. Han har slått referanseindeksene for både aksjer og renter i de fleste av disse årene. Dette har han oppnådd ved å fokusere på fundamental verdibasert analyse, der man søker å finne rimelige aksjer, kombinert med teknisk analyse - som i større grad fanger opp konjunkturer og sykluser.