FORTE Strategisk A


FORTE Strategisk skal gi andelseierne bred eksponering mot de globale aksje- og obligasjons-markedene. Gjennom dynamisk tilpasning av aksjeandelen, den geografiske fordelingen og ulike obligasjoner, søker fondet å oppnå en risikojustert avkastning på linje med Statens pensjonsfond utland.

Kjøp