Om selskapet

Forte Fondsforvaltning AS er et uavhengig verdipapirfondsselskap som holder til i Trondheim. Forte betyr “sterk” på italiensk, og Forte Fondsforvaltning AS har som mål å bli en sterk nasjonal aktør innen verdipapirfondsbransjen.
Forte Fondsforvaltning AS ble etablert våren 2010 med det utgangspunkt at man ønsket å bygge opp et fondsmiljø fra  Trondheim og trøndelagsregionen. I februar 2011 var samtlige konsesjoner på plass, og arbeidet kunne begynne. I dag er vi 11 ansatte i selskapet, hvor det jobbes kontinuerlig med å formidle våre aksje- og rentefond til det institusjonelle- og private markedet. Selskapet eies av 3T-Produkter AS og ansatte.

Selskapet tilbyr fem ulike verdipapirfond innen aksjer og renter. Målsetningen er å skape høy risikojustert avkastning for kundene gjennom en unik og fleksibel investeringssti. I tillegg har vi konsesjon for aktiv forvaltning og investeringsrådgivning.

Alle våre forvaltere har lang fartstid og utdannelse innen finans og forvaltning, og flere av våre fond har mottatt priser og utmerkelser. Våre forvaltere har klart å skape betydelig meravkastning utover referanseindeksene, både innen aksje- og renteforvaltning. De øvrige medarbeidere er høyt kompetente med lang fartstid fra bransjen.

Forvaltere

Alternativ tekst sekundærbilde
Jon Steinar Eide
Portfolio Manager / Investeringssjef
Alternativ tekst sekundærbilde
Morten Schwarz
Portfolio Manager / Senior porteføljeforvalter
Alternativ tekst sekundærbilde
Stein Frode Aaseng
Portfolio Manager / Senior porteføljeforvalter

Administrasjon

Egil Matsen
Managing director / Administrerende direktør
Alternativ tekst sekundærbilde
Lise Aardal Jebsen
Chief Risk & Compliance Officer
Alternativ tekst sekundærbilde
Ingrid Skjæret
Head of Operations / Porteføljeforvalter i FORTE Strategisks team

Styret

Finn Lundstedt
Styreleder
Jan Penne
Styremedlem
Marianne Kartum
Styremedlem
Hilde Thommesen Holck
Styremedlem
Alternativ tekst sekundærbilde
Kjartan Thommesen
Styremedlem
Alternativ tekst sekundærbilde
Oddvar Sæther
Styremedlem

Nyheter