FORTE Norge

FORTE Norge investerer hovedsakelig i modne og etablerte selskaper notert på Oslo Børs.

FORTE Norge investerer hovedsakelig i selskaper notert på Oslo Børs.
Det søkes å skape meravkastning over tid i FORTE Norge, i forhold til
referanseindeksen (det vi måler avkastning mot), OSEFX.
FORTE Norge er et aktivt forvaltet fond, der investeringsstilen løpende tilpasses markedsforholdene.

Kjøp