Hvorfor spare i fond?

Fond er for deg som skal spare en stund. Fond gir mulighet for bedre avkastning enn bankkonto.

Hva er fond?
Et fond er en kollektiv investering der mange sparere går sammen om å plassere pengene sine i verdipapirmarkedet. Å spare i fond er en god måte å spare på, fordi det historisk sett gir bedre avkastning enn vanlig banksparing.
Hvert fond har en profesjonell forvalter til å styre investeringene, for å gi deg best mulig avkastning. Forvalterne gjør de investeringer de til en hver tid mener er de beste, med et overordnet mål om å følge markedet (passiv forvaltning/indeksfond) eller gjøre det bedre (aktiv forvaltning).

Et fond er en samling av verdipapirer og kan sammenliknes med et spleiselag. Mange personer skyter inn penger, og en forvalter kjøper verdipapirer for pengene. 
Aksjefond, rentefond og kombinasjonsfond er noen av de vanligste fondstypene.

Når er det riktig å spare i fond?

- Når du har et langsiktig spareperspektiv

- Når du skal spare til bolig

- Når du skal spare til pensjon

- Når du spare for barn/barnebarn

- Når du har overskuddskapital som du vil investere

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål eller lurer på noe rundt sparing i fond.
Kontaktskjema

Påmelding nyhetsbrev

I månedsrapporten kan du lese vår markedskommentar med sentrale begivenheter i måneden som gikk, utvalgte nøkkeltall, fonds kommentarer og fondenes prestasjoner gjennom måneden.