Andelseiermøte - valgmøte

Vi ønsker andelseiere i FORTE Norge, FORTE Global, FORTE Trønder, FORTE Obligasjon og FORTE Strategisk velkommen til valgmøte.
Fullstendig invitasjon kan du lese her. På valgmøtet kan du stemme for de antall andeler du har på datoen for innkallelsen.  
  
Agenda for valgmøtet er:  
1. Valg av møteleder og to andelseiere til å undertegne protokollen.  
2. Valg av andelseiervalgt representant til styret i Forte Fondsforvaltning AS.  
3. Eventuelt  
 
Du finner skjema for forhåndsstemming her