Godkjente vedtektsendringer FORTE Obligasjon

Finanstilsynet har godkjent vedtektsendringer, behandlet i andelseiermøte 10.02.2023, for FORTE Obligasjon. De endrede vedtektene trer i kraft 20. juli. Alle FORTEfond har gebyrfri innløsning. Lenke til eksisterende vedtekter med endringsforslag finner du her,  mens du finner de nye vedtektene her.