Månedsrapport for januar

Utbruddet av coronaviruset i Kina uroet markedene i januar. Viruset smitter hurtig mellom mennesker, men rapportene tilsier at dødeligheten er lavere enn utbruddet av Sars for noen år siden. Trolig vil dette viruset spre seg til alle kontinenter, og det vil være mest kritisk for de som er alvorlig syke fra før. Den kinesiske børsen har vært stengt deler av måneden som følge av dette, og oljeprisen har falt.

FORTE Global fikk en avkastning på 0,15 prosent i januar. Positive bidrag til avkastningen kom fra sektorene forsyning og informasjonsteknologi, mens energi og materialer leverte relativt svakt.
 
FORTE Obligasjon fikk en avkastning på 0,85 prosent i januar. Det er først og fremst lavere kredittpåslag som har hatt svært positiv effekt for fondet denne måneden.
 
I skråblikk denne måneden ser vi nærmere på coronaviruset.

Les månedsrapporten for januar her!