Månedsrapport for januar

Vaksinering mot koronaviruset gir håp om å redusere omfanget av pandemien, og samtidig sette ny fart på den økonomiske utviklingen. Mange er likevel urolig for det muterte viruset som smitter lettere mellom personer.

FORTE Obligasjon fikk en avkastning på 0,42 prosent i januar, mens referanseindeksen, NORM, var opp 0,20 prosent. Det var først og fremst lavere kredittpåslag (marginen som hver enkelt bank må betale over Nibor-rentene ved nye låneopptak) som ga fondet god avkastning i januar.

FORTE Trønder steg 0,2 prosent i januar, mens Oslo Børs’ fondsindeks var ned 1,1 prosent. Dette ga en meravkastning på 1,3 prosent i årets første måned. 

FORTE Norge ga en avkastning på 0 prosent i januar, fondet åpnet året med meravkastning i forhold til fondsindeksen på 1,1 prosent. FORTE Norge ligger som nummer tre av norske aksjefond siste fem år og som nummer ti siste tre år. FORTE Norge har fem av fem stjerner i Morningstar.

Du kan lese mer om disse temaene i månedsrapporten for januar.