Månedsrapport for juli

Gjenåpning etter koronapandemien skaper optimisme, og dette sørger for fortsatt høy økonomisk vekst i de store globale økonomiene. Men delta varianten av koronaviruset sprer seg nå rundt om i verden og skaper stor bekymring. Det er omtalt som den 4. bølgen av viruset. Vaksineringen har kommet langt, men svært mange yngre er fortsatt ikke vaksinert.
Hovedindeksen på Oslo Børs steg 1,19 prosent i juli, og hittil i år er den opp 16,46 prosent. Verdensindeksen for alle land, målt i amerikanske dollar, steg 0,69 prosent i juli, og er opp 13,08 prosent hittil i år.  Det er håp om et økonomisk omslag i 2021, men det avhenger av tempoet i vaksineringen mot korona viruset, samt utbredelse av delta varianten av koronaviruset. Den videre utviklingen i aksjemarkedene blir derfor spennende. 

FORTE Global steg med 1,2 prosent i juli, mens referanseindeksen MSCI World Index (All Country, USD) steg med 0,7 prosent. Hittil i år er fondet opp 20,7 prosent, mens referanseindeksen er opp 13,1 prosent. Dette gir en meravkastning så langt i år på 7,6 prosent.

FORTE Obligasjon fikk en avkastning på 0,14 prosent i juli, mens referanseindeksen, NORM, var opp 0,53 prosent. Hittil i år er fondet opp 1,92 prosent, mens indeksen er opp 0,53 prosent. Det var først og fremst litt høyere kredittpåslag (marginen som hver enkelt bank må betale over Nibor-rentene ved nye låneopptak) som ga fondet relativt svak avkastning i juli.

FORTE Strategisk fikk en avkastning på 3,3 % i juli. Siden oppstart den 8.juni har fondet gitt en avkastning på 6,53 prosent. 

Du kan lese mer om disse temaene i månedsrapporten for juli