Månedsrapport for mars

På grunn av ny spredning av muterte koronavirus, øker arbeidsledigheten på global basis. De fleste sentralbankene har senket rentene til 0 prosent. Som følge av lave renter fortsetter aksjemarkedene å stige til rekord høye nivåer.

Hovedindeksen på Oslo Børs steg 5,14 prosent i mars, og hittil i år er den opp 8,72 prosent. Verdensindeksen for alle land, målt i amerikanske dollar, steg 2,67 prosent i mars, og er opp 4,57 prosent hittil i år.  Det er håp om et økonomisk omslag i 2021, men det avhenger av tempoet i vaksineringen mot korona viruset. Den videre utviklingen i aksjemarkedene blir spennende. 

FORTE Trønder steg med 5,1 prosent i mars, mens Oslo Børs’ fondsindeks var opp 5,2 prosent. Hittil i år er fondet opp 15,9 prosent, mens referanseindeksen er opp 8,3 prosent. Dette tilsvarer en meravkastning på 7,6 prosent så langt i år. FORTE Trønder var ved månedsslutt nest beste norske aksjefond hittil i år.

FORTE Norge ga en avkastning på 3,7 prosent i mars, og er hittil i år opp 11,9 prosent i forhold til fondsindeksens avkastning på 8,3 prosent.
FORTE Norge ligger som nummer syv av norske aksjefond hittil i år og som nummer ti siste tre år. 

FORTE Global steg med 4,1 prosent i mars, mens referanseindeksen MSCI World Index (All Country, USD) var opp 2,7 prosent. Hittil i år er fondet opp 11,4 prosent, mens referanseindeksen er opp 4,6 prosent. Dette gir en meravkastning så langt i år på 6,8 prosent. Valutakursen, USDNOK, er uendret i samme periode, og har dermed ikke hatt noen innflytelse på resultatet. 

FORTE Obligasjon fikk en avkastning på 0,20 prosent i mars, mens referanseindeksen, NORM, var opp 0,01 prosent. Hittil i år er fondet opp 1,00 prosent, mens indeksen er opp 0,03 prosent.    

Du kan lese mer om disse temaene i månedsrapporten for mars.