Månedsrapport for november

Det nye muterte koronaviruset kalt omikron skal visstnok være mer smittsom enn tidligere varianter av koronaviruset. Hvilken skadeeffekt omikron har, er fortsatt uvisst. Dette skaper stor usikkerhet igjen, og dette medfører noe markedsuro.

Hovedindeksen på Oslo Børs sank 0,96 prosent i november, men hittil i år er den opp 21,28 prosent. 

Verdensindeksen for alle land, målt i amerikanske dollar, sank 2,41 prosent i november, men er opp 13,98 prosent hittil i år. Den videre utviklingen i aksjemarkedene vil bli spennende. 

FORTE Global fikk en avkastning på 4,9 prosent i november, mens MSCI World Index (All Country, USD) var ned 2,4 prosent. Det store positive avviket i forhold til indeks skyldtes i all hovedsak en styrkelse i amerikanske dollar mot den norske kronen på rundt åtte prosent. Hittil i år er fondet opp 31,5 prosent, mens referanseindeksen MSCI World Index (All Country, USD) er opp 14,0 prosent. Dette gir en meravkastning på 17,5 prosent så langt i 2021!  

FORTE Strategisk endte med en oppgang på 4,7 prosent i november. Siden oppstart er fondet opp 8,5 prosent.   

Du kan lese mer om disse temaene i månedsrapporten for november.