Ny ledelse med ambisjoner om vekst og innovasjon i Forte Fondsforvaltning

Vi har gleden av å fortelle at tidligere visesentralsjef i Norges Bank, Egil Matsen, er ansatt som ny administrerende direktør i Forte Fondsforvaltning. Samtidig tiltrer mangeårig konsernsjef i SpareBank 1 SMN, Finn Haugan, som ny styreleder i Forte. Begge går også inn på eiersiden i selskapet som nå skjerper ambisjonene både regionalt og nasjonalt i et spennende samarbeid med teknologi- og finansmiljøet ved NTNU.
Forte Fondsforvaltning ønsker å utvikle selskapet og skal tilby kunder over hele Norge flere gode, innovative og solide produkter for langsiktig sparing. Som en del av nysatsingen får selskapet nå NTNU-professorene Ragnar Torvik og Stein Ove Erikstad på eiersiden, i tillegg til Finn Haugan og Egil Matsen. Med disse på laget får både FORTEfondene og kundene våre helt nye muligheter hos en finansaktør med en unik tilnærming til forvaltningen.  

Finansverden er i kraftig endring og digitaliseringen brer om seg. Å forstå viktigheten av trygghet og nærhet lokalt, i kombinasjon med kunnskap om makroøkonomi og digitalisering i verdensklasse, vil være nøkkelen til å tilby relevante finansielle produkter og tjenester. Slik skal vi skape gode resultater for kundene våre.

Den nye ledelsen ser frem til å bidra til at FORTEfondene blomstrer videre og tar en tydelig posisjon blant landets finans- og forvaltningsmiljøer. Det er en stor oppgave, og selskapet har konkrete tanker om strategisk videreutvikling og produktkonsepter for å nå ambisjonene. 

Om Egil Matsen
Fra 2016 til 2020 var Matsen visesentralbanksjef med særlig ansvar for Statens pensjonsfond utland (SPU). Egil Matsen har tidligere vært professor i samfunnsøkonomi og instituttleder ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Han har en Ph.D. i økonomi fra Norges Handelshøyskole (NHH). Matsen har også vært medlem av hovedstyret i Norges Bank siden 2012 og varamedlem siden 2010. 

Om Finn Haugan
Finn Haugan er en nestor i finansbransjen. Han er mest kjent for å ha bygd opp SpareBank 1 SMN til et komplett finanshus med en ubestridt posisjon som lønnsom og solid markedsleder i regionen. Haugan har preget norsk næringsliv i snart tre tiår, gjennom rekke styreverv og andre ledende posisjoner.