Vi ønsker andelseiere i FORTEfondene velkommen til andelseiermøte

Vi ønsker andelseiere i FORTE Pengemarked, FORTE Obligasjon, FORTE Kreditt, FORTE Norge, FORTE Global og FORTE Trønder velkommen til andelseiermøte i Forte Fondsforvaltnings lokaler i Kjøpmannsgata 32, Trondheim, fredag den 29.november 2019 kl.10.00.

Andelseiermøte

Fullstendig invitasjon kan du lese her. På andelseiermøtet kan du stemme for de antall andeler man har på datoen for innkallelsen.

Agenda for andelseiermøtet er:
1. Valg av møteleder og to andelseiere til å undertegne protokollen
2. Vedtektsendringer for fondene FORTE Norge, FORTE Global, FORTE Trønder, FORTE Obligasjon, FORTE Pengemarked og FORTE Kreditt
3. Eventuelt

Nedenfor finner du de gamle vedtektene, samt forslag til nye vedtekter

Gamle vedtekter med endringsforklaringer

 1. FORTE Global
 2. FORTE Norge
 3. FORTE Trønder
 4. FORTE Obligasjon
 5. FORTE Pengemarked
 6. FORTE Kreditt

Forslag til nye vedtekter

 1. FORTE Global
 2. FORTE Norge
 3. FORTE Trønder
 4. FORTE Obligasjon
 5. FORTE Pengemarked
 6. FORTE Kreditt

Vi ber om at deltagelse meldes skriftlig på e-post til post@fortefondene.no innen 23. november 2019. Eventuelle spørsmål som ønskes drøftet må sendes skriftlig til styret i Forte Fondsforvavaltning innen 22.11.2019. Forhåndstemmer kan avgis skriftlig innen 27.11.2019.