Vi ønsker andelseiere i FORTEfondene velkommen til valgmøte

Vi ønsker andelseiere i FORTEfondene velkommen til valgmøte torsdag den 23. september 2021 kl.10.00. Møtet avholdes via Teams.
Vi ønsker andelseiere i FORTE Strategisk, FORTE Obligasjon, FORTE Pengemarked, FORTE Norge, FORTE Global og FORTE Trønder velkommen til valgmøte tirsdag den 23. september 2021, kl.10.00.
 
Møtet avvikles via Teams.
 
Vi ber om at deltagelse meldes skriftlig på e-post til post@fortefondene.no innen 16. september 2021. Forhåndsstemmer kan avgis skriftlig innen 22. september 2021.